Skip directly to content

Privatumo politika

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje (Pfizer)
Goštauto 40A, LT-001112, Vilnius
Tel. +370 2514000
Faksas +370 2514004


Privatumo politika
Mes renkame tam tikrus duomenis apie painDETECT paslaugos naudotojus, kad būtų galima apmokyti ir pateikti informacijos apie produktą bei vykdyti reklamine veiklą.
Duomenys yra renkami iš naudotojų ir gali apimti naudotojo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, gimimo datą, pareigas, specialybę, darbdavį ir sutikimą gauti elektroninius laiškus iš Pfizer.
Pfizer yra Pfizer kompanijų grupės dalis. Mūsų renkami asmeniniai duomenys gali būti pasidalyti su mūsų kompanijų grupės filialais (jų sąrašas pateikiamas www.pfizer.com), įskaitant Pfizer Inc Jungtinėse Amerikos Valstijose ir subrangovus už Europos ekonominės bendrijos ribų. Asmeninių duomenų perdavimas yra atliekamas laikantis galiojančių su privatumu susijusių įstatymų.
Pfizer turi pakankamai organizacinių ir techninių priemonių apsaugoti asmeninius duomenis nuo neteisėto priėjimo ar tyčinio pašalinimo, pakeitimo, atskleidimo, perdavimo ar kitokio nelegalaus naudojimo. Asmeniniai duomenys bus apdorojami tik tokių asmenų, kurių pareigos reikalauja tokius duomenis apdoroti.
Jūs turite teisę uždrausti naudoti savo duomenis tiesioginės rinkodaros tikslams. Tokius prašymus reikia pateikti raštu ir išsiųsti aukščiau nurodytu adresu.